ព័៌តមានសេដ្ឋកិច្ច

 

img share
Call Center : 011 69 69 27/ 016 69 69 27 / Email: aktnews777@gmail.com
email icon rss share email icon
Vuy Kim Ang Left ear
Ads header right
ព័៌តមានសេដ្ឋកិច្ច
14 September, 2015 11:33 PM
14 September, 2015 01:02 PM
03 September, 2015 10:54 AM
 
19 August, 2015 12:08 PM
 
18 August, 2015 12:26 PM
 
25 November, 2014 05:46 PM
 ភ្នំពេញៈរបាយការណ៍​អំពី​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ឆ្នាំ​២០១៤ និង​ការព្យាករណ៍​លម្អិត​ស្តីពី​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋ​ក​កិច្ច និង​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ឆ្នាំ​២០១៥ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្យដឹងថា នៅ​ឆ្នាំ​២០១៤ តាម​ការប៉ានស្មាន​បឋម កំណើត​សេដ្ឋ​កម្ពុជា​សម្រេចបាន​ក្នុង​រង្វង់​៧% ក្នុងនោះ ទី​១.​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ទទួលបាន​កំណើន​ប្រមាណ​៩,៦% ដោយសារ​ការនាំចេញ​ផលិតផល​វាយនភ័ណ្ឌ​រក្សា​បាន​កំ​ណើ​ន​ខ្ពស់ ហើយ​ផ្នែក​សំណង់​ក៏បាន​កើនឡើង​គួរឲ្យកត់សម្គាល់​។
29 May, 2014 03:58 PM
ភ្នំពេញ​ ៖ ​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ (ADB) បាន ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កម្ចី​ក្នុង​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​៧៥ ​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ជាមួយនឹង​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ​ដែល​ជា​ធនាគារ​ធំជាង​គេ​មួយ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​ការ​កើនឡើង​នូវ​តម្រូវការ​កម្ចី​របស់​សហគ្រាស​ខ្នាត​ តូច​បំផុត ខ្នាត​តូច និង​ខ្នាត​មធ្យម (MSMEs) នៅក្នុង​ប្រទេស។
Yos Sothear
Yov Khemra
Bun Samnang
Muong Phun inside
Prak Poly
Ads2 detail
@Copyright 2014,  THE ANGKOR TIMES NEWS All rights reserved.
Designed & Hosting By Serving Web Solution.
#18BEo, St 348, Sangkat Toul Svay Prey I Khan Chamcamorn, Phnom Penh, Cambodia
HomeAbout UsProfile companyAdvertising Contact